آگهی های ویژه:

آگهی های به روز شده:

1
بنر
بنر

تجهیزات مراکز و خدمات درمانی

فروش تجهیزات مراکز و خدمات درمانی ، قیمت تجهیزات مراکز و خدمات درمانی

تجهیزات مراکز و خدمات درمانی عبارتند از تجهیزات رادیولوژی، تجهیزات فیزیوتراپی، تجهیزات سونوگرافی ، تجهیزات ماموگرافی ، تجهیزات ام آر آی، دستگاه ام آر آی ، اف ام آر آی ، آنژیوگرافی ، الکترومیوگرافی ، روپوش ، گارد مخصوص دندانپزشکی ، پارتیشن سربی ، چراغ اخطار اشعه ، نگاتوسکوپ ، کاست فلزی ،فولی سبز رادیولوژی و ... لطفا برای اطلاع از شرایط فروش تجهیزات مراکز و خدمات درمانی و قیمت تجهیزات مراکز و خدمات درمانی با عرضه کنندگان تجهیزات مراکز و خدمات درمانی در سایت تجهیزات تماس بگیرید. 

فهرست موضوعی تجهیزات

sanatindex

آگهی های به روز شده:

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر